عکس/ چه کسی به صحبت خصوصی احمدی نژاد و وزیر اطلاعات گوش می دهد؟

عکس/ چه کسی به صحبت خصوصی احمدی نژاد و وزیر اطلاعات گوش می دهد؟

امیر محمد (مجری برنامه کودک و نوجوان)، وزیر اطلاعات و رییس...