امیر محبیان در گفتگو با عصر ایران:روند تحولات انتخابات به نفع جلیلی است

امیر محبیان در گفتگو با عصر ایران:روند تحولات انتخابات به نفع جلیلی است

باید گفت سعید جلیلی مثال آن کسی است که با اینکه دیر رسید، از بقیه چهره‌هایی که زودتر و البته پرشورتر وارد فضای انتخاباتی شده بودند، مطرح‌ تر شد. سعید جلیلی یکی از کاندیداهای شاخص انتخابات به شمار می‌رود و از مابقی...