خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "امیر طلال محمد رشید"

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

المنار با اشاره به اختلافات داخلی آل سعود نوشت: عبدالعزیز (بنیانگذار عربستان) كه در سال 1921میلادی به منطقه حائل یورش برده و محمد رشید حاكم حائل را كشت همسر محمد رشید را به نام 'فهده' انتخاب كرد.پادشاه كنونی عربستان فرزند ...

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

المنار با اشاره به اختلافات داخلی آل سعود نوشت: عبدالعزیز (بنیانگذار عربستان) كه در سال 1921میلادی به منطقه حائل یورش برده و محمد رشید حاكم حائل را كشت همسر محمد رشید را به نام 'فهده' انتخاب كرد.پادشاه كنونی عربستان فرزند ...