آیا امام مهدى (عج) با اجبار، اسلام را در جهان پیاده مى کنند؟

آیا امام مهدى (عج) با اجبار، اسلام را در جهان پیاده مى کنند؟

امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد: حضرت مهدى (عج) به سوى كوفه رهسپار مى شود. در آن جا، شانزده هزار نفر مجهّز به سلاح در برابر حضرت مى ايستند. آنان، قاريان قرآن و دانشمندان دينى هستند كه پيشانى هايشان از عبادتِ زياد، پينه...