پنج کار خارق العاده و بى نظیر

پنج کار خارق العاده و بى نظیر

بسیار تعجّب كردم و اظهار داشتم : یاابن رسول اللّه ! برادرم در طبرستان است و از حال او اطّلاعى ندارم ، از این گرك سؤالى فرما كه احوال برادرم چگونه است ؟ امام عسكرى علیه السلام فرمود: هرگاه خواستى برادرت را مشاهده كنى ، به...