خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "امام صادق علیه السلام"

پرتوی از رخدادهای عصر امام صادق علیه السلام

پرتوی از رخدادهای عصر امام صادق علیه السلام

• در زمان امام جعفر صادق علیه‌السلام در جامعه اسلامی شور و نشاط فوق العاده ای پیدا شد که منشا جنگ عقاید گردید. به طور خلاصه می‌توان عوامل مؤثر در این نشاط را در چهار مورد بررسی کرد:...

حماسه محبت

حماسه محبت

دو مرتبه به خراسان برگردم یا...، شاید امام قبول نکند! به سرعت گام هایش می‌افزاید. چند دقیقه بعد به مجلس امام صادق علیه‌السلام وارد می‌شود. حضرت را به آغوش می‌کشد و سجدگاهش را بوسه باران می‌کند. آن گاه در مقابلش زانو زده...