بهترینها از زبان امام صادق علیه اسلام

بهترینها از زبان امام صادق علیه اسلام

  برترین وسیله خدا انسان را آفریده تا با عبادت ها، فرمانبری و پرهیز از گناهان، به سوی او تقرب جوید و به او برسد که همه از اویند و به او باز می‌گردند. امام صادق علیه السلام، برترین وسیله تقرب بندگان را نماز معرفی می‌کند....