امام زین العابدین علیه السلام و اهمیت عبادت

امام زین العابدین علیه السلام و اهمیت عبادت

يکى از آنها اين است که اگر ببينى کسى از ما خود را از بسيارى عبادت و پرستش به هلاکت مى رساند، او را تذکر دهى تا جان خود را حفظ نمايد. اينک على بن الحسين عليه السلام يادگار برادرم خود را از کثرت عبادت رنجور کرده و پيشانى و...