امام زین العابدین علیه السلام از عبادت على علیه السلام مى گوید

امام زین العابدین علیه السلام از عبادت على علیه السلام مى گوید

روزى امام باقر عليه السلام محضر پدر بزرگوارش امام زين العابدين عليه السلام مشرف شد و احساس کرد که حضرت در عبادت کردن به جايى رسيده که هيچ کس به آن مرحله نرسيده است . صورتش از شب زنده دارى زرد شده و چشمهايش از گريه سرخ...