منجی موعود (عج) از نگاه نهج البلاغه

منجی موعود (عج) از نگاه نهج البلاغه

و چه مبارك و مقدس مي‌نمايد راهيابي نور از نور كه مطمئن‌ترين طريق معرفت امامان نور مي‌باشد و ان الايات يفسر بعضها بعضاً و نوشتار حاضر عهده‌دار اين راه و رسالت است و به مهدي پژوهشي از مسير نهج‌البلاغه مي‌پردازد....