مسئله وجود مقدس امام زمان‏(عج) از نظر فلسفی چگونه قابل اثبات است؟

مسئله وجود مقدس امام زمان‏(عج) از نظر فلسفی چگونه قابل اثبات است؟

متن سئوالات و پاسخ ایشان به شرح ذیل است: ۱٫ چگونه می‏توان امام زمان‏(عج) را شناخت؟ شناخت بر دو قسم است: «شناخت تاریخی» و «شناخت واقعی» که از قسم نخست مهم‏تر است. مسئله مهم این است که ما آن حضرت را به حقیقت بشناسیم و...