وقتی “محمد علی کلی” به زیارت امام حسین (ع) رفت

وقتی “محمد علی کلی” به زیارت امام حسین (ع) رفت

«محمد علي کلي» ورزشکار سرشناس رشته بوکس در ايالات متحده آمريکا است که سال ها پيش به دين مبين اسلام گرويد. به گزارش شيعه آنلاين، «محمد علي کلي» ورزشکار سرشناس رشته بوکس در ايالات متحده آمريکا است که سال ها پيش به دين مبين...