خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "امام باقر علیه السلام"

پاسخ های دندان شکن امام باقر علیه السلام به مخالفان

پاسخ های دندان شکن امام باقر علیه السلام به مخالفان

۱٫ مبارزه با اندیشه خوارج فردی از خوارج مدعی بود که علی علیه السلام در جنگ نهروان به خاطر کشتن خوارج گرفتار ظلم شده است. وی می گفت: اگر بدانم کسی هست که برای من ظالم نبودن علی علیه السلام را اثبات کند به سویش می روم. امام...

جنیان در حضور امام باقر علیه السلام

جنیان در حضور امام باقر علیه السلام

امام باقر علیه السلام در این میان از راه‏هاى مختلفى به یاران خویش کمک نموده و در حفظ جان آنان مى‏کوشید. داستان زیر در عین اینکه یکى از کرامت‏هاى مهم حضرت به شمار مى‏رود از شیوه‏هاى مختلف آن حضرت در یارى رساندن به...