آیا روایت : « قد حلى أبوبکر الصدیق سیفه » از قول امام باقر علیه السلام صحت دارد ؟

آیا روایت : « قد حلى أبوبکر الصدیق سیفه » از قول امام باقر علیه السلام صحت دارد ؟

آیا روایت : « قد حلى أبوبکر الصدیق سیفه » از قول امام باقر علیه السلام صحت دارد ؟ پاسخ : اولاً : این روایت را مرحوم اربلی از کتاب‌های اهل سنت نقل می‌کند و این روایت در هیچ یک از کتاب‌های شیعه یافت نمی‌شود ؛ بنابراین برای...