زنده بودن امام‌موسی‌صدر به روایت یک وزیر

زنده بودن امام‌موسی‌صدر به روایت یک وزیر

وزیر دادگستری لیبی افزود: معتقدم "عبدالله السنوسی" نقش بزرگی در این مسئله ایفا کرده است. البته اطلاعات موجود نشان می دهد که امام موسی صدر چند سال در زندان ابوسلیم طرابلس تحت بازداشت بوده اما از سال 1997 تاکنون اطلاعی از...