جزیره‌ای که در آزمایش هسته‌ای آمریکا تبخیر شد + تصاویر

جزیره‌ای که در آزمایش هسته‌ای آمریکا تبخیر شد + تصاویر

به گزارش فارس، آمریکا با 1054 آزمایش هسته‌ای رکورددار انجام آزمایش‌های هسته‌ای در دنیاست و با آزمایشی که در سال 1945 انجام داد اولین انفجار هسته‌ای دنیا و آغاز عصر تسلیحات هسته‌ای را رقم زد. برنامه هسته‌ای آمریکا،...