من هو آخوند زاده زعیم طالبان الجدید؟

من هو آخوند زاده زعیم طالبان الجدید؟

الملا هیبه الله اخوند زاده الذی تم تعیینه الاربعاء قائدا جدیدا لطالبان افغانستان من علماء الدین البارزین وکبار قضاه الشرع فی الحرکه، کما کان نائبا لسلفه الذی قتل فی غاره امیرکیه بحسب "فرانس برس". من هو آخوند زاده زعیم...