خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "القلمون"

۱۲۰۰ فرد مسلح در منطقه القلمون تسلیم ارتش سوریه شدند

۱۲۰۰ فرد مسلح در منطقه القلمون تسلیم ارتش سوریه شدند

۱۲۰۰ فرد مسلح در منطقه القلمون تسلیم ارتش سوریه شدند ۱۲۰۰ عنصر مسلح شهرک «حفیر الفوقا» واقع در غرب منطقه القلمون از توابع ریف دمشق، با بر زمین گذاشتن سلاح، خود را تسلیم ارتش و نیروهای مسلح سوریه کردند. به گزارش خبرنگار...

سیطره جیش سوریا والمقاومه على مرتفعات ستراتیجیه بالقلمون

سیطره جیش سوریا والمقاومه على مرتفعات ستراتیجیه بالقلمون

 سیطره جیش سوریا والمقاومه على مرتفعات ستراتیجیه بالقلمون سیطر الجیش السوری والمقاومه على معبر الحمرا القصیر فی جرود القلمون الذی یصل جرود فلیطه بعرسال اللبنانیه، کما سیطرت المقاومه على مرتفعات مثلث حرف الدبول جنوب...