دیدار مخفیانه ۳ مقام امنیتی اردن با ولیعهد سعودی

دیدار مخفیانه ۳ مقام امنیتی اردن با ولیعهد سعودی

به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی امروز نوشت شاهزاده "سلمان بن عبدالعزیز"، ولی عهد عربستان سه‌شنبه با "مشعل الزبن"، رئیس ستاد مشترک، "فیصل الشوبکی"، رئیس دستگاه اطلاعات و "حسین المجالی"،رئیس دستگاه ...