چرا در جیب این تروریست قاشق بود؟!

چرا در جیب این تروریست قاشق بود؟!

پيش از اين نيز تروريست هاي ديگري که بازداشت شده بودند لوازمي خاص با خود همراه داشتند تا به اصطلاح آن را به بهشت بروند و در آنجا از آن استفاده کنند. به گزارش شيعه آنلاين، روز گذشته تصويري در فضاي مجازي جهان عرب منتشر شد که...