کاریکاتور/نوبت به دیکتاتور حجاز رسید

کاریکاتور/نوبت به دیکتاتور حجاز رسید

شیخ نمر النمر روحانی برجسته عربستانی در العوامیه هدف چند گلوله نیروهای امنیتی سعودی قرار گرفته و بازداشت شده است. از سوی دیگر برخی منابع از تجمع اهالی العوامیه در اعتراض به تیرندازی به شیخ النمر و زخمی شدن وی خبر ...