استقرار یگان رزمی العباس برای دفاع از کربلا

استقرار یگان رزمی العباس برای دفاع از کربلا

استقرار یگان رزمی العباس برای دفاع از کربلا فرماندهی ستاد یگان العباس(ع) از استقرار توپخانه، سامانه موشکی و تقویت نیروهای زرهی در مرز استان کربلا برای پاسخ به هرگونه خطری که امنیت کربلا، مردم و مقدسات آن را تهدید نماید...