الکرملین لا یستبعد أیه فرضیه فی سقوط الطائره الروسیه

الکرملین لا یستبعد أیه فرضیه فی سقوط الطائره الروسیه

 أکد الکرملین أنه لا یجوز استبعاد أیه فرضیه لدى التحقیق فی تحطم الطائره الروسیه فی سیناء، بما فی ذلک فرضیه العمل الإرهابی، بینما رجحت "کوغالیم آفیا" تعرض الطائره لتأثیر خارجی. وبحسب "روسیا الیوم" قال دمیتری بیسکوف...