پایگاه اینترنتی «الخیرات» نخستین وقف سایبری معرفی شد

پایگاه اینترنتی «الخیرات» نخستین وقف سایبری معرفی شد

گروه فضای مجازی: طراح پايگاه اينترنتی ثبت ركورد‌های معنوی و فرهنگی «الخيرات» در ابتكاری اين پايگاه را از مالكيت خود خارج و وقف عام كرد تا به‌ عنوان يك صدقه جاريه بماند. سيدمرتضی ميرسراجی، واقف و طراح اولين وقف سايبری در...