ایران و جنگ بوسنی نقش کلیدی آیت الله جنتی

ایران و جنگ بوسنی نقش کلیدی آیت الله جنتی

ایران حضور محوری در جنگ بوسنی و حمایت از مسلمانان مظلوم بوسنیایی در جنگ با صرب ها و کراوات های متعصب نژاد پرست داشت، فرماندهی نیروهای نظامی ایران در بوسنی بر عهده سردار نقدی و سردار حسین الله‌کرم بوده‌است و این نیروها...