افغانستان هیچ هراسی از هیچ کشوری ندارد!

افغانستان هیچ هراسی از هیچ کشوری ندارد!

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان امضای توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و هند را علیه هیچ کشور دیگری ندانست و تاکید کرد که کابل هیچ هراسی از هشدارها نسبت به ادامه همکاری با دهلی نو ندارد. آقای اسپنتا...