افشاگری ابراهیم درویشی

افشاگری ابراهیم درویشی

معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به مردم در پرهیز از سپرده گذاری و تعامل با موسسات مالی واعتباری و برخی صندوقهای قرض الحسنه از برخی تخلف آنها پرده برداشت. به گزارش واحد مرکزی خبر ابراهیم درویشی با تشریح اقدامات بانک...