فرهنگ یهودی مملو از افسانه های کشتار دسته جمعی یهودیان

فرهنگ یهودی مملو از افسانه های کشتار دسته جمعی یهودیان

در مقاله‌اي در نشريه بارنز ريويو اينگونه آمده است كه در اكتبر سال 1919، مارتين گلين فرماندار نيويورك ، در يك سخنراني در شهر آلباني اين ايالت در مورد " كشتار شش ميليون مرد و زن يهودي " اعلام كرد كه در جنگ جهاني اول در اثر ظلم و...