اعمال مشترکه ماه رمضان

اعمال مشترکه ماه رمضان

۲) از رسول خدا صلی الله و علیه و آله وسلم نقل شده که آن حضرت فرمود: هر که در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور … را بخواند حق تعالی بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت . ۳) بهترین اعمال در شبها...