اعلام برترین نوجوانان حافظ کل قرآن کریم در ایران

اعلام برترین نوجوانان حافظ کل قرآن کریم در ایران

 خبرگزاری فارس: با برگزاری مرحله نهایی مسابقات حفظ کل قرآن مقطع سنی شکوفه ها برترین نوجوانان حافظ کل قرآن کریم کشور شناخته شدند و «عاشقی» از استان آذربایجان شرقی اول شد. به گزارش خبرنگار قرآنی خبرگزاری فارس مرحله نهایی...