اعتراف بزرگ اکبر گنجی:احمدی نژاد بیشتر از موسوی رای آورد

اعتراف بزرگ اکبر گنجی:احمدی نژاد بیشتر از موسوی رای آورد

در همین رابطه اکبر گنجی گفت:"عده ای مدعی شدند که مهندس میر حسین موسوی برنده ی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 است. آیا اگر کسی این مدعا را نپذیرد، او سبز نیست و باید از جنبش سبز اخراج شود؟" وی در ادامه افزود:"در 25/5/ 1389 در شهر...