پاسخ قاطع معاون جلیلی به اظهارات حسن روحانی

پاسخ قاطع معاون جلیلی به اظهارات حسن روحانی

علی باقری در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران/1: اول خرداد سال 83 بیش از هزار صفحه اظهارنامه در خصوص اقدامات هسته‌ای ایران طی 10 سال آینده ارائه دادیم اما بلافاصله بعد از آن چهارمین قطعنامه شورای حکام با پیشنهاد سه کشور...