اطلاعات فوق سری‌ از زبان فخیم‌ زاده

اطلاعات فوق سری‌ از زبان فخیم‌ زاده

مهدی فخیم‌زاده - کارگردان «فوق سری» - درباره‌ی ژانر این سریال نوروزی، آماده شدن این مجموعه طی چند روز آینده، تقارن نوروز با ایام فاطمیه، سختی‌هایی که ساخت سریال نوروزی به همراه دارد و ... مطالبی را بیان کرد. به گزارش...