عکسی تکان‌دهنده از اضطراب کودکان یمنی هنگام خواب

عکسی تکان‌دهنده از اضطراب کودکان یمنی هنگام خواب

عکسی تکان‌دهنده از اضطراب کودکان یمنی هنگام خواب صدای انفجار و بمباران شهرها توسط جنگنده‌های سعودی در شب‌ها، کودکان یمنی را دچار اضطراب شدید کرده است به گونه‌ای که مجبورند برای خوابیدن دستان خود را بر روی گوش خود نگه...