چشم اصلاح طلبان از این شیرین کاری رفقا روشن!

چشم اصلاح طلبان از این شیرین کاری رفقا روشن!

آخرين نشست گروهك هاي ضدانقلاب در كلن آلمان، شاهد هرچه نزديك تر شدن پيوند اصلاح طلبان فراري فعال در فتنه سبز با گروهك هاي سلطنت طلب، چپ و جبهه ملي بود. به گزارش جهان نیوز، در اين نشست رجبعلي مزروعي (عضو مركزيت حزب مشاركت و...