اصابت شهاب سنگ به منزل مسکونی درهمدان

اصابت شهاب سنگ به منزل مسکونی درهمدان

اصابت شهاب سنگ به منزل مسکونی درهمدان فرماندار فامنین از اصابت یک قطعه شهاب سنگ در شهر فامنین به یک خانه مسکونی خبر داد و گفت: وزن این شهاب سنگ نزدیک به یک کیلو بوده که تکه‌های آن برای بررسی بیشتر به آزمایشگاهی در همدان...