اشکى بر سیدالشهداء علیه السلام

اشکى بر سیدالشهداء علیه السلام

و به اين روايت رسيد که حضرت باقر عليه السلام فرمود:- ((هر کس از ديده هاى او ولو به قدر بال پشه اى اشک بيرون بيايد. خداوند گناهانش را مى آمرزد. اگر چه مانند کف درياها باشد.))در آن مجلس شخص نادانى که ادعاى علم مى کرد. حضور داشت و...