اشعار حاج منصور در شب پنجم محرم

اشعار حاج منصور در شب پنجم محرم

اشعار حاج منصور در شب پنجم محرم  ما که در فطرت ذاتی به خدا محتاجیم *** بیشتر از همه بر کرببلا محتاجیم به همین سینه زدن، ناله زدن، گریه و شور *** ما به این نوکریِ بزم عزا محتاجیم به دم نوحه، به مظلوم کشیدن، به دعا *** به حسینیه...