اس ام اس چهارشنبه سوری ۹۳

اس ام اس چهارشنبه سوری ۹۳

چهارشنبه سوری بهار را با چهارشنبه سوری تابستان را با آفتاب سوزانش پاییز را با رنگهای آتشینش و زمستان را با گرما ی دلنشین اجاق ها میشناسم هزار سال است مسلمان شده ام اما هنوز شعله های زرتشت در جانم زبانه...