اس ام اس های ناب مخصوص آقا امام زمان(عج) مهر ماه ۸۹

اس ام اس های ناب مخصوص آقا امام زمان(عج) مهر ماه ۸۹

غروب جمعه رسیده است و باز تنهایی / غروب این همه غربت چرا نمی آیی؟! زمین به دور سرم چرخ می زند پس کی / تمام می شود این روزهای یلدایی . . . ؟ . . . دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد؟ ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد . . . تعجیل...