اس ام اس غدیر خم

اس ام اس غدیر خم

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است .... یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن . عید غدیر خم مبارکای خدای مرتضی ، گردی از گام های فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و...