اس ام اس شهادت امام موسی کاظم

اس ام اس شهادت امام موسی کاظم

از جهان رفته با قلب خسته/نزد زهرای پهلو شکسته راحت از جور و زنجیر کین شد/خاک غم بر سر مسلمین شد خدایا! به حق تن رنجور موسی بن جعفر، فرج مهدی منتظَر را برسان. * * * * * * * * * * * * * * خود را دمید در «قَدَر» و در «قضا»ی او خرمای مرگ...