خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "اس ام اس روز معلم"

اس ام اس تبریک روز معلم ۹۴

اس ام اس تبریک روز معلم ۹۴

اس ام اس تبریک روز معلم اس ام اس تبریک روز معلم ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم استاد عزیزم روزت مبارک . . . اس ام اس تبریک روز معلم دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در...

اس ام اس روز معلم

اس ام اس روز معلم

اس ام اس تبریک روز معلم اس ام اس تبریک روز معلم ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم استاد عزیزم روزت مبارک . . . اس ام اس تبریک روز معلم دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه...