اس ام اس روز مادر ۹۵

اس ام اس روز مادر ۹۵

«اس ام اس روز مادر» روز مادر مبارک مادرای معنی ایثار تو گل باغ خدایی توی روزگار غربت با غم دل آشنایی مینویسم ازسرخط مادر ای معنی بودن مینویسم تا همیشه توئی لایق ستودن اس ام اس روز مادر آسودگی از محن ندارد مادر آسایش...