اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

فرزند دلیر حیدر آمد عباس امیر لشکر آمد می خواست نشان دهد ادب را یک روز پی از برادر آمد ———————————- دو ماه از دو افق در دو شب تجلّی کرد یکی شهنشه دوران، یکی امیر سپاهش دو گوهر از دو صدف از دو بحر گشت نمایان یکی...