اس ام اس برای چهارشنبه سوری ۹۳

اس ام اس برای چهارشنبه سوری ۹۳

چهارشنبه سوری پیشاپیش آغاز مانور جنگ جهانی سوم و شبیه سازی انفجار های قاره ای و آزمایش بمب های اتمی بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک !...