اس ام اس رحلت امام خمینی (ره) ۹۱

اس ام اس رحلت امام خمینی (ره) ۹۱

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت / بالندگی از همت عنقایی ما رفت آن ابر که گل هم قدم بارش او بود / سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟ ****************** با آمدنت بهار دل پیدا شد / بلبل به نوا آمد و گلها وا شد ای کاش که رفتنت نمی دیدم من / با...