اسناد اهل تسنن در شهادت زهرا(سلام الله علیها)

اسناد اهل تسنن در شهادت زهرا(سلام الله علیها)

 ایام شهادت بزرگ بانویی است که شاید نخستین وجه هویت او آن است که دخت گرامی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بوده است. مسلمانان همواره تا ابد داغ مصیبت عظیم را در دل خواهند داشت و چقدر می تواند خوب باشد اگر به تاریخ رجوع...