تبریک سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

تبریک سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

سال 1392 که از سوی مقام معظم رهبری ملفب به  حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بر همه شما دوستان محترم فرخنده باد، آرزومندیم در ایامی که ابتدای آن (از لحاظ شمسی)عید بزرگ غدیر می باشد انتهای آن ختم به ظهور مهدی زهرا(س) شود.با ترنم...