جریان انحرافی از سازمان حج و زیارت چه می خواهد؟

جریان انحرافی از سازمان حج و زیارت چه می خواهد؟

جوان آنلاین-سینا سرمد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در پی آن سازمان حج و زیاره همواره از سازمان های خبر ساز بوده اند چرا که بارها از نفوذ جریان انحرافی در آنها خبر هایی به گوش رسیده است.همه حرف و حدیث ها درباره این...